Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://www.plonsk.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://www.plonsk.pl/aktualnosci/vi-sesja-rady-miejskiej-w-plonsku.html http://www.plonsk.pl/files/news/2112-akt.jpg VI Sesja Rady Miejskiej w Płońsku VI Sesja Rady Miejskiej w Płońsku <p><img src="/files/image/nooo_doooobra.jpg" alt="" width="761" height="1070" /></p> 2015-01-27T14:20:21+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/vi-sesja-rady-miejskiej-w-plonsku.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/70-rocznica-wyzwolenia-obozu-auschwitz-birkenau.html http://www.plonsk.pl/files/news/2111-akt.jpg 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau <p>Szanowni Państwo,</p> <p>jutro mija 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Od dziesięcioleci 27 stycznia obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystości, które odbędą się w Oświęcimiu oraz w setkach miejsc na całym świecie, będą niezwykłym symbolem wciąż żywej pamięci o Ofiarach Zagłady.</p> <p> </p> <p>Historia w wyjątkowy sposób połączyła losy Polaków i Żydów. Pierwsi Żydzi przybyli do Polski już w X wieku i przez setki lat żyli wspólnie z Polakami na terenach I i II Rzeczypospolitej. Tu wreszcie – na tej ziemi – ginęli w hitlerowskich obozach śmierci.</p> <p> </p> <p>Dziesięć lat temu – podczas 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau – prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział: „Musimy pamiętać i krzyczeć – tu było piekło na Ziemi”. Płońsk, którego niemal połowę ludności przed wybuchem II wojny światowej stanowili Żydzi, i w którym urodził się pierwszy premier Izraela Dawid Ben Gurion, pamięta o polsko-żydowskiej przeszłości. Co roku jesienią odbywa się w naszym mieście Marsz Milczenia, upamiętniający likwidację płońskiego getta i zagładę jego mieszkańców. Młodzież z Płońska oraz władze miasta uczestniczą regularnie w Marszu Żywych na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jedna z edycji Marszu z udziałem młodzieży żydowskiej i polskiej odbyła się w 2013 r. właśnie w naszym mieście.</p> <p> </p> <p>Pamięć o Holokauście i ofiarach II wojny światowej jest niezmiernie ważna w budowaniu kultury pokoju i idei tolerancji – nadrzędnego celu działającego przy ONZ Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju. </p> <p> </p> <p>W imieniu samorządu miasta Płońska oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju pragnę wyrazić naszą solidarność z uczestnikami jutrzejszych obchodów 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.</p> <p> </p> <p>                                                                                 </p> <p>                                                                                                                                                                                                                                     <em>Andrzej Pietrasik</em></p> <p>                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Miasta Płońska</p> <p>                                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Międzynarodowego</p> <p>                                                                                                                                                                                                                                     Stowarzyszenia Miast Orędowników</p> <p>                                                                                                                                                                                                                                     Pokoju</p> <p> </p> <p>       </p> <p> </p> 2015-01-26T10:23:40+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/70-rocznica-wyzwolenia-obozu-auschwitz-birkenau.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/2110-ostrzezenie-meteorologiczne.html http://www.plonsk.pl/files/news/2110-akt.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Ostrzeżenie meteorologiczne <p><img src="/files/image/styczen_2015/CCI20150123.jpg" alt="" width="728" height="1036" /></p> <p><img src="/files/image/styczen_2015/images.jpg" alt="" width="258" height="196" /></p> <p><em>fot. <a class="_ZR irc_hol" href="http://wzp24.pl/uwaga-mozliwe-oblodzenie-drog-i-chodnikow/" data-ved="0CAYQjB0">wzp24.pl</a></em></p> 2015-01-23T15:42:45+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/2110-ostrzezenie-meteorologiczne.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/co-dalej-z-mcsir.html http://www.plonsk.pl/files/news/2109-akt.jpg Co dalej z MCSiR? Co dalej z MCSiR? <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Łącznie 381 tys. zł zdjęto z budżetu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na 2015 r.<br /> <br />Brak planowanych przez burmistrza podwyżek dla najmniej zarabiających pracowników, brak perspektyw pracy dla osób bezrobotnych, a nawet zamknięcie pływalni – takie mogą być konsekwencje decyzji płońskiej Rady Miejskiej.<br /> <br />Aż 9 z 33 wniosków zgłoszonych przez radnych dotyczyło budżetu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 150 tys. zł ubędzie na zakup materiałów i wyposażenia. Może to utrudnić zakup części zamiennych do urządzeń stacji uzdatniania wody na pływalni oraz serwis drogiego ozonatora. W konsekwencji, jeśli stan techniczny basenu nie będzie gwarantował bezpieczeństwa użytkowników, może to doprowadzić nawet do zamknięcia pływali.<br /> <br />Czy inne obiekty MCSiR będą nieczynne? Trudno to wykluczyć, bo z kolejnego paragrafu ubędzie na przeglądy urządzeń skate parku i lodowiska lub renowację boisk ze sztuczną nawierzchnią.<br /> <br />Całkiem realna wydaje się perspektywa głuchego telefonu w MCSiR. Pozostawiona przez na opłaty telekomunikacyjne może oznaczać w drugiej połowie roku brak łączności z klientami hali czy pływalni. A właśnie ten sposób komunikowania się z MCSiR wybierają najczęściej płońszczanie.<br /> <br />Na tym nie koniec cięć. Radni o 5 tys. zł ograniczyli pieniądze na szkolenia. Oznacza to, że Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji będzie bardzo trudno sfinansować kursy kwalifikowane pierwszej pomocy dla ratowników, a także szkolenia w zakresie infrastruktury sportowej i finansów publicznych.<br /> <br />Pracy w MCSiR raczej nie znajdą osoby bezrobotne. Ograniczenie środków na wynagrodzenia pracowników o – łącznie – 65 tys. zł z planu budżetu burmistrza – w najbliższej perspektywie może również oznaczać dla pracowników brak podwyżek</p> 2015-01-23T11:12:20+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/co-dalej-z-mcsir.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/co-z-prdm.html http://www.plonsk.pl/files/news/2108-akt.jpg Ciąg dalszy nastąpi Ciąg dalszy nastąpi <p> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Czterogodzinna pozaplanowa sesja dotycząca wykupu majątku upadłego PRDM przez ZDiM nie przyniosła ostatecznego rozstrzygnięcia. Wydaje się jednak, że głos w dyskusji na temat planowanego przez miasto przedsięwzięcia zabrali już wszyscy: burmistrz, radni, pracownicy, związkowcy, a także specjaliści z zakresu drogownictwa i finansów. W piątek, 30 stycznia – chyba już na pewno – czeka nas tylko głosowanie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Większość radnych oczekiwała od prezesa ZDiM Janusza Chłopika konkretnych planów dotyczących rozwoju spółki. Dlatego specjalna sesja rozpoczęła się od prezentacji biznes planu dla Zarządu Dróg i Mostów na nadchodzące lata.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">O dużym potencjale ZDiM po przejęciu majątku po PRDM mówił inż. Stanisław Styk – specjalista w dziedzinie drogownictwa. W podobnym tonie o szansach miejskich spółki w przyszłości wypowiedział się Marcin Wojtysiak z Laboratorium Badań Technicznych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">O wsparcie miejskiej spółki i wyrażenia zgodny na poręczenie, a także patriotyzm lokalny apelował do radnych Andrzej Konstantinow z Płońskiej Izby Gospodarczej.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wcześniej burmistrz poinformował radnych o posiedzeniach rad nadzorczych PGK i PEC, na których zadeklarowano pomoc ZDiM w zakupie majątku PRDM i poręczeniu połowy obligacji.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Radni poprosili burmistrza o przedstawienie przed następną sesją uchwał rad nadzorczych spółek dotyczących zgody na poręczenie oraz gwarancji, że w ciągu najbliższych czterech lat nie wzrosną ceny za wodę, ogrzewanie czy odbiór śmieci.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Decydujące rozstrzygnięcie ma nastąpić w piątek, 30 stycznia podczas kolejnej sesji pozaplanowej.   </p> 2015-01-22T09:04:56+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/co-z-prdm.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/konkurs-na-najpiekniejsza-dekoracje-swiateczna.html http://www.plonsk.pl/files/news/2072-akt.jpg Konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczną Konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczną <p style="text-align: justify;"><br />Już po raz kolejny Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik organizuje "Konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczną".<br /><br />Celem konkursu jest zaangażowanie mieszkańców w upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych najbliższego otoczenia oraz podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego uroku Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Płońsku. W konkursie oceniane będą dekoracje balkonów, okien i ogrodów położonych na terenie miasta Płońsk, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie.<br /><br />Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy Płońska.<br /><br />Zgłoszenia pisemne do dnia 31 stycznia 2015 r. go godz. 15 przyjmowane są Urzędzie Miejskim w Płońsku w Kancelarii Urzędu, ul. Płocka 39. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.<br />Ocena i rozstrzygnięcie nastąpi w dniach 1-15 luty 2015 roku. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.<br /><br />W załączniku zarządzenie w sprawie konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszenia.</p> 2014-12-29T13:09:02+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/konkurs-na-najpiekniejsza-dekoracje-swiateczna.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/dzien-babci-i-dziadka-w-przedszkolu-nr-2.html http://www.plonsk.pl/files/news/2107-akt.jpg Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2 Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2 <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Babcia i Dziadek to niezwykle ważne osoby w życiu każdego człowieka zwłaszcza dziecka. Doceniając ich ogromną rolę, serce i zaangażowanie jakie wkładają w opiekę i wychowanie swoich wnuków Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku Elżbieta Gołębiewska wraz z Radą Rodziców oraz personelem przedszkola zorganizowała drugi już koncert dla Babci i Dziadka podczas, którego wystąpiła zaprzyjaźniona z przedszkolem p. Julia Karlova – Syracka przy akompaniamencie Pani Anny Koźniewskiej.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Koncert rozpoczął występ dzieci 6 letnich z gr. „Mądre Sówki”, które zaprezentowały wyjątkowe i wzruszające  przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Następnie zaproszeni goście w nastrojowym klimacie przy świecach, kawie, herbacie i słodkim poczęstunku ze wzruszeniem i zachwytem wysłuchali utworów prezentowanych przez Panią Julię. Koncert ten zainaugurował obchody Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu, które odbędą się w poszczególnych grupach w lutym.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><em>Informacja oraz zdjęcia: Agnieszka Sitek - nauczycielka Przedszkola Nr 2 w Płońsku</em></p> 2015-01-20T08:04:15+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/dzien-babci-i-dziadka-w-przedszkolu-nr-2.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/noworoczny-koncert-koled.html http://www.plonsk.pl/files/news/2105-akt.jpg Noworoczny koncert kolęd Noworoczny koncert kolęd <p> </p> <p style="text-align: justify;">W niedzielę, 18 stycznia w kościele p.w. św. M.M. Kolbe odbył się noworoczny koncert kolęd z udziałem zaprzyjaźnionych z Płońskiem solistów, Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Con Grazia” pod dyrekcją Leszka Kalkowskiego oraz Zespołu Rozrywkowego z Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W czasie występu płońszczanie usłyszeli najpiękniejsze pastorałki i kolędy polskie, które zaśpiewali : Julia Karlova – Suracka /sopran/, Małgorzata Gąś /sopran/, Zuzanna Gierczycka /sopran/, Kryspin Dawidko /baryton/, Krzysztof Matuszak /baryton/.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Obecny na koncercie burmistrz dziękując za wspaniały występ podkreśliła jak ważna jest tradycja i jej pielęgnowanie. Noworoczny koncert kolęd odbył się już po raz 17. Koncert prowadził Krzysztof Matuszak.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><em>Fot. <a href="https://www.facebook.com/stella.skopczynska">Stella Skopczyńska</a> – Miejskie Centrum Kultury w Płońsku.</em></p> 2015-01-19T10:56:54+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/noworoczny-koncert-koled.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/2104-pamieci-pomordowanych-na-piaskach.html http://www.plonsk.pl/files/news/2104-akt.jpg Pamięci pomordowanych na „Piaskach” Pamięci pomordowanych na „Piaskach” <p> </p> <p><strong>- Jesteśmy w miejscu, gdzie niemieccy okupanci zamordowali kilkudziesięciu mężczyzn z Płońska i powiatu płońskiego oraz innych miejscowości Mazowsza, więzionych w płońskim areszcie, głownie żołnierzy Armii Krajowej – wspominała Mirosława  Krysiak.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">16 stycznia odbyły się uroczyste obchody 70. Rocznicy Zbrodni na „Piaskach”. Punktualnie o godzinie 12.00 przy obelisku upamiętniającym ofiary zbrodni z 1945 r. zebrali się kombatanci, seniorzy, władze miasta i powiatu, księża kanonicy oraz dzieci i młodzież z płońskich szkół by oddać cześć zmarłym.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz modlitwą za pomordowanych Proboszcza Parafii Św. Maksymiliana Kolbe Zbigniewa Sajewskiego. O okrutnej karcie z dziejów historii miasta Płońska przypomnieli Mirosława Krysiak Kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów oraz Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- Dziś wiemy, że zabijano ich strzałami w tył głowy. Jak w Katyniu. Spadali prosto do dołu. Nie wszyscy ginęli od razu. Jat twierdzą świadkowie – niektórzy prawdopodobnie żyli jeszcze. Ktoś z obecnych przy ekshumacji pamięta, że jedno z ciał sprawiało wrażenie, iż człowiek ten usiłował się wydostać spod ciał kolegów, ale nie miał dość sił. Wykrwawił się, zamarzł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu parafialnym przy Wspólnej Mogile pomordowanych Ofiar Barbarzyństwa Hitlerowskiego w dniu 16 stycznia 1945 r. w Płońsku, gdzie za ofiary pomodlił się Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła Marek Zawadzki.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uroczystość została zakończona złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na cmentarzu żołnierzy radzickich w Bolęcinie.</p> 2015-01-16T15:28:43+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/2104-pamieci-pomordowanych-na-piaskach.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wszystkie-kolory-swiata.html http://www.plonsk.pl/files/news/2103-akt.jpg Wszystkie kolory świata Wszystkie kolory świata <p> </p> <p style="text-align: justify;">We wtorek, 13 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku odbyło się podsumowanie  akcji UNICEF <strong>„Wszystkie kolory świata”</strong> .  Jej celem jest kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W projekt zaangażowali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci.  Dzięki    tej    „międzypokoleniowej”    współpracy    powstały  małe,  szmaciane  dzieła    sztuki. Pomysłowość wykonawców nie miała granic przy wymyślaniu ozdób, różnorodności kreacji i fryzur<strong>. </strong><strong>Każda laleczka otrzymała swój akt urodzenia: imię, miejsce urodzenia, oraz imię ucznia – twórcy .</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Podczas zebrań rodziców w dniach 13 i 14.01.2015 roku odbyła się wystawa światowych laleczek. Koordynatorzy akcji (panie A. Sabalska, A. Tomaszewska, M. Jakubiak) i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z opiekunem panią <br />D. Lewandowską oddawali lalki w ręce nowych właścicieli, zbierając jednocześnie darowizny, które zostały przekazane na konto UNICEF. Chęć pomocy dzieciom z Sudanu Południowego mieszała się z pragnieniem zdobycia wybranej laleczki dla swojego dziecka. Niektóre z nich osiągały zawrotne sumy!<br />         </p> <p style="text-align: justify;">Było dużo śmiechu i  szczęścia, gdy upragnione lalki lądowały w ramionach dzieciaków.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Szkoła w wyniku licytacji szmacianych laleczek zebrała <strong>1161zł.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie, wrażliwość </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>i otwarte serce wszystkim, którzy wsparli projekt</strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: left;"><em>Informacja oraz zdjęcia: Ewa Kiraga - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3</em><strong><br /></strong></p> 2015-01-16T13:37:33+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wszystkie-kolory-swiata.html