Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://www.plonsk.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://www.plonsk.pl/aktualnosci/3-przeglad-zespolow-muzycznych.html http://www.plonsk.pl/files/news/2506-akt.jpg 3 PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH 3 PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH <p><a href="/files/file/parking15.jpg"><img src="/files/image/sierpien_2015/parking15_NA_STRONE.jpg" alt="" width="747" height="1096" /></a></p> 2015-08-28T15:40:38+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/3-przeglad-zespolow-muzycznych.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wspomnienia-o-profesorze-bartoszewskim.html http://www.plonsk.pl/files/news/2505-akt.jpg Wspomnienia o profesorze Bartoszewskim Wspomnienia o profesorze Bartoszewskim <p> </p> <p style="text-align: justify;">W dniu 27 sierpnia 2015 roku o godz. 17.00 w Austriackim Forum Kultury w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone Władysławowi  Bartoszewskiemu w ramach XII Festiwalu Kultury Żydowskiej.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Barwnymi wspomnieniami o zmarłym niedawno Profesorze dzielili się<strong> </strong>Jego przyjaciele: Ewa Beynar-Czeczott (autorka książki "Mój ojciec Paweł Jasienica") , red. Katarzyna Kolenda - Zaleska (autorka wielu wywiadów z prof. Bartoszewskim), Jacek Taylor (prawnik, poseł na Sejm I i II kadencji) , Marian Turski ( historyk, dziennikarz)<strong>, </strong>prof. Szewach Weiss (izraelski polityk, wykładowca akademicki, ambasador Izraela w Polsce w latach 2001 - 2003) oraz prowadzący rozmowę krytyk literacki - Remigiusz Grzela.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W spotkaniu organizowanym przez Fundację Shalom z cyklu "Żydowski Salon Literacki" udział wzięło wielu gości m. in. : członkowie rodziny z wdową Panią Zofią Bartoszewską, najbliżsi wpółpracownicy, przyjaciele z różnych etapów działalności W. Bartoszewskiego, miłośnicy Jego dorobku literackiego, publicyści oraz adwersarze w dyskusjach politycznych i historycznych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Miasto Płońsk reprezentowali: Burmistrz Andrzej Pietrasik i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Bożena Kaliściak. Spotkanie to stało się również okazją do serdecznej rozmowy Burmistrza z Honorowym Obywatelem Miasta Płońska prof. Szewachem Weissem, który publicznie podkreślał znaczenie naszego miasta w utrwalaniu dobrych relacji międzynarodowych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><em>Informacja oraz zdjecia: Miejska Biblioteka Publiczna</em></p> 2015-08-28T14:56:54+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wspomnienia-o-profesorze-bartoszewskim.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/ankieta-badania-potrzeb-mieszkancow-przedsiebiorcow-i-instytucji.html http://www.plonsk.pl/files/news/2504-akt.png Ankieta badania potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji Ankieta badania potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/1BDiNyvhKMlCoP4Bt5BU3r8JWtdJEVzexN3EbxqJM4RE/viewform?c=0&w=1"><img src="/files/image/sierpien_2015/ankieta_na_strone.png" alt="" width="710" height="1004" /></a></p> <p> </p> <p>Ankieta dostępna jest na stronie: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1BDiNyvhKMlCoP4Bt5BU3r8JWtdJEVzexN3EbxqJM4RE/viewform?c=0&w=1">https://docs.google.com/forms/d/1BDiNyvhKMlCoP4Bt5BU3r8JWtdJEVzexN3EbxqJM4RE/viewform?c=0&w=1</a></p> 2015-08-28T14:39:27+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/ankieta-badania-potrzeb-mieszkancow-przedsiebiorcow-i-instytucji.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-uroczyste-obchody-76-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej.html http://www.plonsk.pl/files/news/2495-akt.png Zapraszamy na uroczyste obchody 76. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Zapraszamy na uroczyste obchody 76. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej <p><a href="/files/file/lipiec_2015/plakat_01_09_2015_w04.pdf"><img src="/files/image/lipiec_2015/1_wzesnia.png" alt="" width="699" height="985" /></a></p> 2015-08-24T09:34:12+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-uroczyste-obchody-76-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/powierzenie-stanowiska-dyrektora-gimnazjum-nr-2.html http://www.plonsk.pl/files/news/2502-akt.jpg Kolejna kadencja dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 2 Kolejna kadencja dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 2 <p> </p> <p style="text-align: justify;">W środę, 26 sierpnia Burmistrz Miasta Płońsk, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Bolesława Chrobrego, oficjalnie przedłużył Pani Joannie Szczepańskiej powierzenie stanowiska dyrektora placówki na okres kolejnych 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/sierpien_2015/Obraz_007.jpg" alt="" width="689" height="515" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/sierpien_2015/Obraz_016.jpg" alt="" width="692" height="458" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2015-08-26T11:43:09+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/powierzenie-stanowiska-dyrektora-gimnazjum-nr-2.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/jak-glosowali-radni.html http://www.plonsk.pl/files/news/2501-akt.jpg Jak głosowali Radni? Jak głosowali Radni? <p> </p> <p>W poniedziałek, 24 sierpnia odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej.  Burmistrz Miasta po raz kolejny wnioskował o zmiany w budżecie Miasta na 2015 rok, umożliwiające realizację rozbudowy Urzędu Miejskiego, które ponownie zostały odrzucone przez Radnych.</p> <p> </p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Małgorzata Adamska-Jasińska – za,</p> <p>Marek Adamuszewski – nie wziął udziału w głosowaniu,</p> <p>Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw,</p> <p>Arkadiusz Barański – za,</p> <p>Małgorzata Bidas – za,</p> <p>Wojciech Bluszcz – przeciw,</p> <p>Alina Braulińska – przeciw,</p> <p>Magdalena Dobrzyńska – przeciw,</p> <p>Agnieszka Gzylewska – przeciw,</p> <p>Marcin Kośmider – przeciw,</p> <p>Andrzej Kwiatkowski – za,</p> <p>Barbara Pawłowska – przeciw,</p> <p>Ewa Piątkowska – za,</p> <p>Agnieszka Piekarz – za,</p> <p>Mariusz Prusak – za,</p> <p>Grzegorz Przedpełski – przeciw,</p> <p>Krzysztof Tucholski – przeciw,</p> <p>Marcin Uniewski – przeciw,</p> <p>Henryk Zienkiewicz – przeciw,</p> <p>Maria Ziółkowska – przeciw,</p> <p>Marianna Żebrowska – przeciw.</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">„za” – 7 głosów, „przeciw” – 13 głosów, „wstrzymało się” – nie było,</span><span style="text-decoration: underline;"> 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu</span>, Rada odrzuciła proponowane zmiany.</p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Burmistrz Miasta wycofał wniosek dot. zwiększenia środków finansowych o kwotę 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika wodnego „Rutki” w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska – etap II”.  Wniosek zostanie ponownie zgłoszony na sesji, która odbędzie się we wrześniu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przyjęto również jednogłośnie korektę w budżecie Gminy Miasto Płońsk na 2015 rok dot. zmiany nazwy zadania z „Zakupu 2 lamp oświetleniowych na cmentarzu komunalnym” na „Budowę oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Płońsku (2 słupy oświetleniowe)”.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Radni podjęli również jednogłośnie uchwałę intencyjną ws. zabezpieczenia środków na realizację zadania remontowego TBS w Płońsku Sp. z o.o. , wraz z autopoprawką burmistrza.</p> 2015-08-25T16:31:23+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/jak-glosowali-radni.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/trwa-oczyszczanie-plonski.html http://www.plonsk.pl/files/news/2499-akt.jpg Trwa oczyszczanie Płonki Trwa oczyszczanie Płonki <p> </p> <p style="text-align: justify;">Dzisiaj pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku kontynuują oczyszczanie rzeki Płonki.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Prace związane z oczyszczaniem rzeki z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w lipcu rozpoczęła spółka Zarząd Dróg i Mostów.</p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wysokie temperatury, które utrzymywały się w ostatnich dniach znacznie obniżyły poziom rzeki, co umożliwiło prace porządkowe.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Płonka oczyszczana jest na odcinku od mostu żelaznego przy targowisku Manhattan do mostu przy ul. Kopernika.</p> </div> <p> </p> <p> </p> <p><img src="/files/image/sierpien_2015/Obraz_002.jpg" alt="" width="588" height="388" /></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/sierpien_2015/Obraz_005.jpg" alt="" width="587" height="389" /></p> 2015-08-25T13:12:16+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/trwa-oczyszczanie-plonski.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/konkurs-dla-mlodych-naukowcow-i-przedsiebiorcow-innowator-mazowsza.html http://www.plonsk.pl/files/news/2503-akt.png Innowator Mazowsza - Konkurs dla młodych naukowców i przedsiębiorców Innowator Mazowsza - Konkurs dla młodych naukowców i przedsiębiorców <p><img src="/files/image/sierpien_2015/mazowsze_1_str.JPG" alt="" width="721" height="926" /></p> <p><img src="/files/image/sierpien_2015/mazowsze_2_str.JPG" alt="" width="719" height="594" /></p> 2015-08-28T08:41:36+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/konkurs-dla-mlodych-naukowcow-i-przedsiebiorcow-innowator-mazowsza.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/plecak-pelen-usmiechow.html http://www.plonsk.pl/files/news/2498-akt.jpg Tornister pełen uśmiechów Tornister pełen uśmiechów <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Burmistrz Miasta Płońska przekazał dzisiaj proboszczom dwóch płońskich parafii tornistry wypełnione przyborami szkolnymi. W akcję „Tornister Pełen Uśmiechów”  zaangażowali się pracownicy Urzędu Miejskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Celem akcji jest skompletowanie plecaków i wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia materialnego. Dzięki niej uczniowie z najuboższych płońskich rodzin otrzymają plecaki wyposażone w szkolne wyprawki.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/sierpien_2015/Obraz_1749.jpg" alt="" width="613" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/sierpien_2015/Obraz_1756.jpg" alt="" width="610" height="403" /></p> 2015-08-24T15:02:47+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/plecak-pelen-usmiechow.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zebrania-grup-czlonkowskich-banku-spoldzielczego-w-plonsku.html http://www.plonsk.pl/files/news/2500-akt.jpg Zebrania Grup Członkowskich BAnku Spółdzielczego w Płońsku Zebrania Grup Członkowskich BAnku Spółdzielczego w Płońsku <p><a href="/files/file/Zebrania_udzialowcow_plakat_2015_Nadzwyczajne_kor.jpg"><img src="/files/image/sierpien_2015/Zebrania_udzialowcow_plakat_2015_Nadzwyczajne_kor.jpg" alt="" width="703" height="993" /></a></p> 2015-08-25T13:11:47+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zebrania-grup-czlonkowskich-banku-spoldzielczego-w-plonsku.html