Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://www.plonsk.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://www.plonsk.pl/aktualnosci/pieniadze-w-budzecie-sa-ale-radni-nie-chca-ich-wydawac.html http://www.plonsk.pl/files/news/2321-akt.jpg Pieniądze w budżecie są, ale radni nie chcą ich wydawać? Pieniądze w budżecie są, ale radni nie chcą ich wydawać? <p>Trudno sobie przypomnieć drugi taki przypadek, kiedy radni inaczej głosują na komisjach, a inaczej na sesji. Autopoprawki burmistrza odrzucone. Nie ma zgody na dokończenie rozbudowy urzędu, wykonanie kanalizacji deszczowej dla domu kultury, a także na zatrudnienie pracowników do zespołu archeologicznego. Wolne środki wciąż nierozdysponowane.</p> <p> </p> <p><strong>„Nie” dla kanalizacji deszczowej MCK…</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Podczas poprzedzającej czwartkową sesję komisji budżetu burmistrz zgłosił m.in. autopoprawkę zmieniającą zapis w budżecie miasta dotyczący dofinansowania inwestycji MCK na kwotę 250 tys. zł. Ponad 141 tys. zł miało zostać przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku domu kultury, a pozostała część kwoty – na wyposażenie.</p> <p>Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała wniosek burmistrza. Przychylnie odniosła się do niego również komisja rozwoju gospodarczego, która zmiany budżetu przyjęła stosunkiem głosów 5 za, przeciw – nie było, 2 wstrzymujące.  Komisja polityki społecznej w ogóle nie zajęła stanowiska w sprawie proponowanej zmiany. Niemałym zdziwieniem było zatem głosowanie podczas obrad Rady Miejskiej. Bo tu okazało się, że rada autopoprawki burmistrza jednak nie przyjęła.</p> <p> </p> <p>Małgorzata Adamska-Jasińska – za ,</p> <p>Marek Adamuszewski – wstrzymał się,</p> <p>Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw,</p> <p>Arkadiusz Barański – za,</p> <p>Małgorzata Bidas – za,</p> <p>Wojciech Bluszcz – przeciw,</p> <p>Alina Braulińska – za,</p> <p>Magdalena Dobrzyńska – przeciw,</p> <p>Agnieszka Gzylewska – przeciw,</p> <p>Marcin Kośmider – przeciw,</p> <p>Andrzej Kwiatkowski – za,</p> <p>Barbara Pawłowska – przeciw,</p> <p>Ewa Piątkowska – za,</p> <p>Agnieszka Piekarz – za,</p> <p>Mariusz Prusak – za,</p> <p>Grzegorz Przedpełski – za,</p> <p>Krzysztof Tucholski – przeciw,</p> <p>Marcin Uniewski – przeciw,</p> <p>Henryk Zienkiewicz – przeciw,</p> <p>Maria Ziółkowska – wstrzymała się,</p> <p>Marianna Żebrowska – nie brała udziału w głosowaniu,</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">„za” – 9 głosów, „przeciw” – 9 głosów, „wstrzymały się” – 2 głosy,</span> RM nie przyjęła autopoprawki/1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>… „nie” dla kończenia rozbudowy urzędu</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Po raz kolejny burmistrz poprosił radę o przeznaczenie 970 tys. zł na dokończenie rozbudowy Urzędu Miejskiego w Płońsku. Trwająca kilkanaście lat inwestycja mogłaby się skończyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Jednak ewentualnych nieprawidłowości od początku kadencji szuka komisja rewizyjna. Decyzja radnych o nieprzeznaczeniu wnioskowanej przez burmistrza kwoty na dokończenie inwestycji skutkować może zamknięciem 30 czerwca przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego parkingu od strony ulicy ZWM.  </p> <p> </p> <p><strong>Murawa bez renowacji</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Odrzucono także wniosek złożony przez burmistrza na prośbę Płońskiej Akademii Futbolu o przeznaczenie 37 tys. zł na kompleksową renowację murawy na stadionie miejskim. Zdaniem płońskiego środowiska piłkarskiego, zniszczona po zmierzającym ku końcowi sezonie piłkarskim nawierzchnia powinna zostać gruntownie poprawiona.</p> <p> </p> <p>Małgorzata Adamska-Jasińska – wstrzymała się ,</p> <p>Marek Adamuszewski – za,</p> <p>Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw,</p> <p>Arkadiusz Barański – za,</p> <p>Małgorzata Bidas – za,</p> <p>Wojciech Bluszcz – wstrzymał się,</p> <p>Alina Braulińska – przeciw,</p> <p>Magdalena Dobrzyńska – wstrzymała się,</p> <p>Agnieszka Gzylewska – przeciw,</p> <p>Marcin Kośmider – nie brał udziału w głosowaniu,</p> <p>Andrzej Kwiatkowski – za,</p> <p>Barbara Pawłowska – przeciw,</p> <p>Ewa Piątkowska – wstrzymała się,</p> <p>Agnieszka Piekarz – wstrzymała się,</p> <p>Mariusz Prusak – za,</p> <p>Grzegorz Przedpełski – wstrzymał się,</p> <p>Krzysztof Tucholski – przeciw,</p> <p>Marcin Uniewski – wstrzymał się,</p> <p>Henryk Zienkiewicz – przeciw,</p> <p>Maria Ziółkowska – wstrzymała się,</p> <p>Marianna Żebrowska – przeciw,</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">„za” – 5 głosów, „przeciw” – 7 głosów, „wstrzymało się” – 8 głosów,</span> RM odrzuciła autopoprawkę / 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.</p> <p> </p> <p><strong>Prace archeologiczne nie dla bezrobotnych</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Radni nie wyrazili również zgody na przeznaczenie 43 tys. zł na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych, którzy mieli zostać zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych lub publicznych do zespołu prowadzącego prace archeologiczne na skwerze przy ulicy 19-go Stycznia. Radni nie wzięli pod uwagę, że do pomysłu pozytywnie odniósł się wcześniej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku – Eugeniusz Demianiuk. </p> <p> </p> <p>Małgorzata Adamska-Jasińska – wstrzymała się ,</p> <p>Marek Adamuszewski – wstrzymał się,</p> <p>Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw,</p> <p>Arkadiusz Barański – za,</p> <p>Małgorzata Bidas – za,</p> <p>Wojciech Bluszcz – przeciw,</p> <p>Alina Braulińska – za,</p> <p>Magdalena Dobrzyńska – przeciw,</p> <p>Agnieszka Gzylewska – przeciw,</p> <p>Marcin Kośmider – przeciw,</p> <p>Andrzej Kwiatkowski – za,</p> <p>Barbara Pawłowska – przeciw,</p> <p>Ewa Piątkowska – za,</p> <p>Agnieszka Piekarz – za,</p> <p>Mariusz Prusak – za,</p> <p>Grzegorz Przedpełski – wstrzymał się,</p> <p>Krzysztof Tucholski – przeciw,</p> <p>Marcin Uniewski – przeciw,</p> <p>Henryk Zienkiewicz – przeciw,</p> <p>Maria Ziółkowska – za,</p> <p>Marianna Żebrowska – przeciw,</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">„za” – 8 głosów, „przeciw” – 10 głosów, „wstrzymały się” – 3 głosy, </span>RM odrzuciła autopoprawkę.</p> <p> </p> <p><strong>Ośrodek w Goszczycach bez oczyszczalni ścieków</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Burmistrz prosił radę o przeznaczenie 50 tys. zł na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków. Na poprzedniej sesji radni przeznaczyli na ten cel 100 tys. zł. Jednak, jeśli w budżecie nie zostanie zapisana cała kwota zgodna z szacowaniem, nie będzie można rozpocząć procedury przetargowej. Czwartkowa  decyzja radnych oznacza, że miasto wciąż będzie musiało płacić za wywóz nieczystości z ośrodka do oczyszczalni w Płońsku. W okresie wakacyjnym koszt przewozu szamba wynosi ok. 5 200 zł.</p> <p> </p> <p>Małgorzata Adamska-Jasińska – wstrzymała się,</p> <p>Marek Adamuszewski – wstrzymał się,</p> <p>Zygmunt Aleksandrowicz – przeciw,</p> <p>Arkadiusz Barański – za,</p> <p>Małgorzata Bidas – za,</p> <p>Wojciech Bluszcz – przeciw,</p> <p>Alina Braulińska – wstrzymała się,</p> <p>Magdalena Dobrzyńska – przeciw,</p> <p>Agnieszka Gzylewska – przeciw,</p> <p>Marcin Kośmider – przeciw,</p> <p>Andrzej Kwiatkowski – za,</p> <p>Barbara Pawłowska – przeciw,</p> <p>Ewa Piątkowska – za,</p> <p>Agnieszka Piekarz – za,</p> <p>Mariusz Prusak – za,</p> <p>Grzegorz Przedpełski – za,</p> <p>Krzysztof Tucholski – przeciw,</p> <p>Marcin Uniewski – przeciw,</p> <p>Henryk Zienkiewicz – przeciw,</p> <p>Maria Ziółkowska – wstrzymała się,</p> <p>Marianna Żebrowska – przeciw,</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Jednak nie zagłosowali ws. studium</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Podobnie było w przypadku uchwały w sprawie opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońska. Tym razem trzy komisje: Budżetu, Mienia Komunalnego i Gospodarki Finansowej Miasta Płońska, Polityki Społecznej, a także Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. Co zatem stało się na sesji? Radni po 5 godzinach obrad, doszli do wniosku, że tej uchwały jednak nie będą głosować, a planowi zagospodarowania przestrzennego miasta warto poświęcić oddzielną sesję. Na nic zdała się obecność na sesji dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego – Ewy Grzeszczak, która nie kryła swojego rozczarowania decyzją radnych.</p> <p> </p> <p>Zobacz, jak radni głosowali za zdjęciem tego punktu z porządku obrad:</p> <p> </p> <p>Małgorzata Adamska-Jasińska – wstrzymała się,</p> <p>Marek Adamuszewski – wstrzymał się,</p> <p>Zygmunt Aleksandrowicz – za,</p> <p>Arkadiusz Barański – przeciw,</p> <p>Małgorzata Bidas – przeciw,</p> <p>Wojciech Bluszcz – za,</p> <p>Alina Braulińska – wstrzymała się,</p> <p>Magdalena Dobrzyńska – za,</p> <p>Agnieszka Gzylewska – za,</p> <p>Marcin Kośmider – za,</p> <p>Andrzej Kwiatkowski – przeciw,</p> <p>Barbara Pawłowska – nie brała udziału w głosowaniu,</p> <p>Ewa Piątkowska – nieobecna podczas głosowania,</p> <p>Agnieszka Piekarz – wstrzymała się,</p> <p>Mariusz Prusak – przeciw,</p> <p>Grzegorz Przedpełski – za,</p> <p>Krzysztof Tucholski – za,</p> <p>Marcin Uniewski – za,</p> <p>Henryk Zienkiewicz – za,</p> <p>Maria Ziółkowska – za,</p> <p>Marianna Żebrowska – za,</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">„za” – 11 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymały się” -  4 głosy, </span>RM zdjęła punkt 14 <br /> z porządku obrad / 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Radni nie zajęli stanowiska w sprawie absolutorium</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w maju miała odbyć się sesja absolutoryjna. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu w 2014 r. (uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dostępna na stronie www.plonsk.pl) Do dyskusji i odpowiedzi na pytania dotyczące miejskich wydatków w 2014 r. był również przygotowany burmistrz. Zgodnie z przepisami czas na udzielenie bądź nie absolutorium rada miejska ma do końca czerwca. Wciąż nie ma opinii komisji rewizyjnej, która skierowana musi być do RIO, aby dalsze prace w tej sprawie mogła podjąć rada miejska.</p> <p>Rada Miejska w Płońsku zmieniła porządek obrad, przenosząc punkty dotyczące absolutorium na sesję czerwcową.</p> <p> </p> <p>Małgorzata Adamska-Jasińska – wstrzymała się,</p> <p>Marek Adamuszewski – za,</p> <p>Zygmunt Aleksandrowicz – za,</p> <p>Arkadiusz Barański – wstrzymał się,</p> <p>Małgorzata Bidas – wstrzymała się,</p> <p>Wojciech Bluszcz – za,</p> <p>Alina Braulińska – za,</p> <p>Magdalena Dobrzyńska – za,</p> <p>Agnieszka Gzylewska – za,</p> <p>Marcin Kośmider – za,</p> <p>Andrzej Kwiatkowski – wstrzymał się,</p> <p>Barbara Pawłowska – za,</p> <p>Ewa Piątkowska – za,</p> <p>Agnieszka Piekarz – za,</p> <p>Mariusz Prusak – wstrzymał się,</p> <p>Grzegorz Przedpełski – za,</p> <p>Krzysztof Tucholski – za,</p> <p>Marcin Uniewski – za,</p> <p>Henryk Zienkiewicz – za,</p> <p>Maria Ziółkowska – za,</p> <p>Marianna Żebrowska – za,</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">„za” – 16 głosów, „przeciw” – nie było, „wstrzymał się” – 5 głosy,</span> podjęła uchwałę nr <strong>X/50/2015</strong> w sprawie zmiany uchwały nr LXII/535/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Płońsku na 2015 rok.</p> 2015-05-22T15:08:59+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/pieniadze-w-budzecie-sa-ale-radni-nie-chca-ich-wydawac.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-koncert-z-okazji-dnia-matki.html http://www.plonsk.pl/files/news/2309-akt.jpg Zapraszamy na koncert z okazji Dnia Matki Zapraszamy na koncert z okazji Dnia Matki <p><img src="/files/image/Maj_2015/dzien_mamy_koncerty.jpg" alt="" width="673" height="508" /></p> 2015-05-20T10:25:48+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-koncert-z-okazji-dnia-matki.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zyczenia-dla-wszystkich-mam.html http://www.plonsk.pl/files/news/2319-akt.jpg Życzenia dla wszystkich mam Życzenia dla wszystkich mam <p><img src="/files/image/Maj_2015/na_strone_zyczenia.jpg" alt="" width="669" height="514" /></p> 2015-05-22T12:23:33+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zyczenia-dla-wszystkich-mam.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zyczenia-z-okazji-25-lecia-samorzadu-terytorialnego.html http://www.plonsk.pl/files/news/2320-akt.jpg Życzenia z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego Życzenia z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego <p><img src="/files/image/Maj_2015/ZYCZENIA_Z_OKAZJI_25-LECIA_ST_1.JPG" alt="" /></p> <p><img src="/files/image/Maj_2015/zyczenia_z_okazji_25-lecia_ST_2.JPG" alt="" width="603" height="859" /></p> 2015-05-22T14:20:51+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zyczenia-z-okazji-25-lecia-samorzadu-terytorialnego.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/regionalna-izba-obrachunkowa-pozytywnie-ocenila-wykonanie-budzetu-przez-burmistrza-w-roku-2014.html http://www.plonsk.pl/files/news/2312-akt.jpg Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie budżetu <p> </p> <p style="text-align: justify;">Regionalna Izba Obrachunkowa - profesjonalny organ kontrolno-nadzorczy - pozytywnie ocenił wykonanie budżetu przez burmistrza Płońska w 2014 r. Czy na tej podstawie radni udzielą burmistrzowi absolutorium, a więc stwierdzą prawidłowość działań finansowych w ubiegłym roku? Z odpowiedzią na to pytanie trzeba będzie poczekać do czwartkowej sesji.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Poniżej informacja w sprawie przedłożenia przez burmistrza Płońska sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 r. i link do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ciechanowie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.umplonsk.bip.org.pl/?tree=2145">http://www.umplonsk.bip.org.pl/?tree=2145</a><a href="http://www.umplonsk.bip.org.pl/?tree=2145"><br /></a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/Maj_2015/informacja.jpg" alt="" /></p> 2015-05-20T15:20:59+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/regionalna-izba-obrachunkowa-pozytywnie-ocenila-wykonanie-budzetu-przez-burmistrza-w-roku-2014.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/ii-tura-wyborow-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-24-maja-2015-roku.html http://www.plonsk.pl/files/news/2292-akt.jpg II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24 maja 2015 roku II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24 maja 2015 roku <h1 style="text-align: center;"> </h1> <h1 style="text-align: center;"><img src="/files/image/Wybory_Prezydenckie_2015/banner_-_full_banner.jpg" alt="" width="468" height="60" /><br /><span style="color: #993300;">WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ <br />II tura</span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">24 MAJA 2015 ROKU</span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">GŁOSUJEMY W GODZ. 7:00 - 21:00</span></h1> <p> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #3366ff; font-size: 13px;"><a href="/wyszukiwarka-lokali-wyborczych.html"><span style="color: #3366ff;">SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ - APLIKACJA<br /></span></a></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><br /><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-size: 13px;"><a href="/files/file/Wybory_prezydenckie_2015/ZPOW-603-439-15_warunki_udzialu_w_ponownym_glosowaniu_poprawione.pdf">INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W PONOWNYM GŁOSOWANIU (PEŁNOMOCNIK, ZAŚWIADCZENIE, GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE)</a></span></strong></span><br /><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong><a href="/informacje-ogolne.html"><span style="color: #000000;">INFORMACJE OGÓLNE</span></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong><a href="/akty-prawne-wybory-prezydenckie-2015.html"><span style="color: #000000;">AKTY PRAWNE</span></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong><a href="/wzory-dokumentow.html"><span style="color: #000000;">WZORY DOKUMENTÓW</span></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong><a href="/filmy-informacyjne.html"><span style="color: #000000;">FILMY INFORMACYJNE</span></a></strong> </span></p> <p style="text-align: center;"> </p> 2015-05-13T11:19:21+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/ii-tura-wyborow-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-24-maja-2015-roku.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/5ad1666400c312dbf7d65c01bd1095ff.html http://www.plonsk.pl/files/news/2280-akt.jpg SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ <h1 style="text-align: center;"> </h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><a href="/wyszukiwarka-lokali-wyborczych.html"><span style="color: #993300;">SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ</span></a> - APLIKACJA</span><br /><br /></h1> <p> </p> <p><span style="color: #993300;"><img src="/files/image/Wybory_Prezydenckie_2015/wybory1.jpg" alt="" width="676" height="954" /><br /></span></p> <p><span style="color: #993300;"><img src="/files/image/Wybory_Prezydenckie_2015/wybory2.jpg" alt="" width="677" height="954" /><br /></span></p> 2015-05-06T09:58:37+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/5ad1666400c312dbf7d65c01bd1095ff.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/ogolnoposlki-glos-profilaktyki.html http://www.plonsk.pl/files/news/2316-akt.jpg Ogólnopolski Głos Profilaktyki Ogólnopolski Głos Profilaktyki <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>ODEZWA  SPOŁECZNOŚCI PaT</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych</strong></span> </p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki.</p> <p style="text-align: justify;">Wykonajmy przez <strong>60 sekund wspólny gest</strong> na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – <strong>razem </strong>– we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju – <strong>1 czerwca 2015 roku</strong> punktualnie <strong>o godz. 14.00</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm – to „Zryw Wolnych Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tylko 60 sekund</strong>! Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w poniedziałkowe, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, dopalacze, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p><span style="font-size: 11px;">W imieniu społeczności PaT</span></p> <p><span style="font-size: 11px;"><em>inspektor Grzegorz Jach</em><br /> <br /> Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji<br /> ds. promocji bezpieczeństwa publicznego<br /> Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka</span></p> <p><span style="font-size: 11px;">Kawaler Orderu Uśmiechu</span></p> 2015-05-21T12:35:57+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/ogolnoposlki-glos-profilaktyki.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/glosuj-na-plac-zabaw-w-plonsku.html http://www.plonsk.pl/files/news/2203-akt.jpg Cały czas mamy szanse Cały czas mamy szanse <p> </p> <p>Trwa głosowanie w internetowym konkursie „Podwórko Nivea ”. Płońsk obecnie znajduje się na 350 miejscu.</p> <p> </p> <p>Podnieśmy pozycje miasta.  Wygrajmy plac zabaw o wartości.  100 tysięcy zł.</p> <p> </p> <p>Wszystko w Naszych i Waszych rękach.</p> <p> </p> <p>Głosować możemy do końca maja jeden raz dziennie.</p> <p> </p> <p>Wystarczy wybrać lokalizację i oddać swój głos:</p> <p> </p> <p><a href="http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko?dpl=deeplink-podworko">http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko?dpl=deeplink-podworko</a></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Maj_2015/plonsk.png" alt="" width="666" height="374" /></p> 2015-03-31T11:13:07+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/glosuj-na-plac-zabaw-w-plonsku.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/plonska-mlodziez-na-litwie.html http://www.plonsk.pl/files/news/2311-akt.jpg Młodzież z Płońska na Litwie Młodzież z Płońska na Litwie <p> </p> <p style="text-align: justify;">Najświeższe relacje z wizyty młodzieży z Płońska na Litwie tylko na blogu http://pzdsplonsk.blogspot.com/. Wtorek upłynął pod znakiem doskonalenia angielskiego, historii zamku w Paszkach, grą w unihokeja, a przede wszystkim tradycyjnych dań, które spożywali właściciele zamku.</p> 2015-05-20T14:13:21+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/plonska-mlodziez-na-litwie.html