Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://www.plonsk.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://www.plonsk.pl/aktualnosci/miasto-dziekuje-powiatowi-i-gminie.html http://www.plonsk.pl/files/news/2001-akt.jpg Miasto dziękuje powiatowi i gminie Miasto dziękuje powiatowi i gminie <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Podczas ostatnich sesji powiatowej i gminnej, które odbyła się w tym tygodniu, burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik podziękował samorządom za dotychczasową współpracę.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wspominając minione cztery lata i wymieniając wspólne inwestycje, które przez ten czas udało się zrealizować, burmistrz Andrzej Pietrasik wielokrotnie podkreślał potrzebę dalszej współpracy nawet w sytuacji gdy pojawiają się spory. Tylko w ten sposób można tworzyć odpowiednie warunki życia dla mieszkańców Płońska i powiatu, pozyskiwać inwestorów, tworzyć miejsca pracy i budować dobry klimat do współpracy.</p> 2014-10-30T14:02:07+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/miasto-dziekuje-powiatowi-i-gminie.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/pasowanie-w-dwojce.html http://www.plonsk.pl/files/news/2000-akt.jpg Pasowanie w „dwójce” Pasowanie w „dwójce” <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Odświętnie ubrani, uśmiechnięci ale i trochę stremowani pierwszoklasiści z Płońskiej „dwójki” w sobotę 25 października zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów szkoły.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Ponad dwustu uczniów z dziesięciu klas pierwszych uroczyście ślubowało, pilnie się uczyć ii wytrwale zdobywać wiedzę. Zanim jednak nadszedł ten najbardziej wyczekiwany moment dzieci zaprezentowały przygotowaną część artystyczną, śpiewając o tym, jak dobrze jest być uczniem i jak fajnie chodzić do szkoły.</p> 2014-10-30T13:58:25+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/pasowanie-w-dwojce.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/1999-komunikat-burmistrza-miasta-plonska.html http://www.plonsk.pl/files/news/1999-akt.jpg Komunikat Burmistrza Miasta Płońska Komunikat Burmistrza Miasta Płońska <p><img src="/files/image/pazdziernik_2014/kounikat_so.JPG" alt="" width="668" height="438" /></p> 2014-10-28T09:01:53+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/1999-komunikat-burmistrza-miasta-plonska.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/v-forum-rozwoju-mazowsza-juz-niebawem.html http://www.plonsk.pl/files/news/1998-akt.gif V Forum Rozwoju Mazowsza już niebawem V Forum Rozwoju Mazowsza już niebawem <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">V Forum Rozwoju Mazowsza już niebawem. Spotkajmy się 4 i 5 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów. Dwa dni pełne inspiracji, 23 sesje tematyczne, mnogość krajowych i zagranicznych prelegentów. Podczas licznych debat oraz wystąpień zbierzemy najważniejsze doświadczenia i rekomendacje z implementacji środków europejskich okresu 2007-2013.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">V Forum to także odsłona możliwości absorbcji i kierunków wsparcia kolejnej perspektywy. Zapraszamy do włączenia się we wspólne budowanie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na temat funduszy europejskich wdrażanych na Mazowszu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Udział w wydarzaniu jest bezpłatny.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji na stronie www.vforum.growupstartup.com</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/pazdziernik_2014/V_Forum_Rozwoju_Mazowsza.gif" alt="" /></p> 2014-10-27T12:08:04+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/v-forum-rozwoju-mazowsza-juz-niebawem.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wyjasnienie-burmistrza.html http://www.plonsk.pl/files/news/1996-akt.jpg Wyjaśnienie burmistrza Wyjaśnienie burmistrza <p align="center"> </p> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 11px;"><em>Wyjaśnienie burmistrza Andrzeja Pietrasika dotyczące publikacji medialnych  na temat wczorajszej (21  października 2014 r.) konferencji prasowej</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 11px;"><em> </em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 11px;"><em> </em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 11px;">Ze względu na zdecydowaną nadinterpretację moich słów, które padły wczoraj podczas konferencji prasowej, pragnę wyjaśnić, że nie były one w żaden sposób skierowane personalnie wobec Elżbiety Wiśniewskiej. Moja wypowiedź na temat konieczności przestrzegania zasad etycznych i moralnych w polityce – podobnie jak w każdym innym aspekcie życia – jest moją subiektywną opinią, do której mam prawo. Nie mam zamiaru oceniać publicznie decyzji Elżbiety Wiśniewskiej o starcie w wyborach na burmistrza, ocenę tę pozostawiam głosującym płońszczanom. Podkreślam, że nie biorę odpowiedzialności za komentarze medialne dotyczące mojej wypowiedzi. </span></p> 2014-10-22T15:23:44+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wyjasnienie-burmistrza.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/1993-50-lat-razem.html http://www.plonsk.pl/files/news/1993-akt.jpg 50 lat razem 50 lat razem <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>„Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współweseli się z prawdą…”</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">We wtorek, 21 października w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość jubileuszowa państwa Krystyny i Kazimierza Sobiesiak oraz Barbary i Kazimierza Dobrowolskich, którzy w tym roku obchodzili 50.  I 51. rocznicę pożycia małżeńskiego.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik w imieniu swoim oraz Prezydenta RP złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia oraz pogratulował tak wspaniałego jubileuszu.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Te wspólnie przeżyte lata to symbol wierności i miłości rodzinnej. To wzór i piękny przykład dla młodych ludzi. To wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi – mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Para została uhonorowana medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, legitymacjami, pamiątkowymi dyplomami oraz kwiatami. Uroczystości dekoracji dokonał Burmistrz Miasta Płońska - Andrzej Pietrasik oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Danuta Ziółek. Po części oficjalnej jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, który stał się okazją do podziękowań i wspomnień. .</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Miłym akcentem uroczystości był występ artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola nr 3 w Płońsku.</span></p> 2014-10-22T10:37:17+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/1993-50-lat-razem.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wybierz-logo-dla-polski.html http://www.plonsk.pl/files/news/1997-akt.png Wybierz logo dla Polski Wybierz logo dla Polski <p><img src="/files/image/pazdziernik_2014/logo_polski_1.jpg" alt="" width="590" height="870" /></p> <p><img src="/files/image/pazdziernik_2014/logo_polski_2.jpg" alt="" /></p> 2014-10-24T09:23:10+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wybierz-logo-dla-polski.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/burmistrz-z-samorzadowym-oscarem.html http://www.plonsk.pl/files/news/1990-akt.jpg Burmistrz z samorządowym "Oscarem" Burmistrz z samorządowym "Oscarem" <p><strong>W niedzielę, 19 października burmistrz Płońska otrzymał nagrodę im. Grzegorza Palki, którą przyznaje Liga Krajowa za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Otrzymują je osoby, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności przyczyniają się do propagowania idei samorządności w Polsce. Nagroda im. pierwszego prezydenta Łodzi w III RP nazywana jest często "Oscarem samorządowym". <br /></strong></p> <p> </p> <p>Do tej pory nagrody przyznano 90 osobom, wśród których znaleźli się Jerzy Buzek, ambasador USA – Daniel Fried, Lech Kaczyński, profesor Michał Kulesza, komisarz UE – Danuta Hubner czy minister Grażyna Gęsicka.</p> <p> </p> <p>W ubiegłych latach Andrzej Pietrasik dwukrotnie otrzymywał wyróżnienie, w tej edycji – dostał główną nagrodę w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ogólnokrajowym. Jury w sposób szczególny doceniło innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gospodarki komunalnej oraz jego działalność na Forum Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju.</p> 2014-10-20T14:45:06+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/burmistrz-z-samorzadowym-oscarem.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/poszukiwani-innowacyjni-przedsiebiorcy.html http://www.plonsk.pl/files/news/1994-akt.jpg Poszukiwani: INNOWACYJNI PRZEDSIĘBIORCY Poszukiwani: INNOWACYJNI PRZEDSIĘBIORCY <p> </p> <p>Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu dot. utworzenia grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego. Szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, poszukujących i wdrażających nowe rozwiązania, planujących korzystanie z RPO WM 2014 – 2020 w tym zakresie . Spotkanie odbędzie się w dniu 30 października br. o godz. 12 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter).</p> <p> </p> <p>Więcej informacji na stronie: http://mazowia.eu/komunikaty/poszukiwani-innowacyjni-przedsiebiorcy.html</p> 2014-10-22T10:54:06+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/poszukiwani-innowacyjni-przedsiebiorcy.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wystawa-pilkarska-w-mcsir.html http://www.plonsk.pl/files/news/1991-akt.jpg Wystawa piłkarska w MCSiR Wystawa piłkarska w MCSiR <p><strong>Jutro o g. 12 w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbędzie się wernisaż wystawy „Historia polskiej piłki nożnej na dawnej fotografii” przygotowanej przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.</strong> </p> <p> </p> <p>Wystawa przedstawia narodziny polskiego futbolu i jego rozwój w okresie międzywojennym. Zdjęcia pochodzą z lat 1907-1938. Fotografie dokumentują historię pierwszych klubów piłkarskich na ziemiach polskich: LKS Pogoń Lwów, LKS Czarni Lwów, K.S. Cracovia Kraków, K.S. Wisła Kraków czy K.S. Polonia Warszawa. Nie brakuje również fotografii z historycznego debiutu reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku.</p> <p> </p> <p>Wystawę będzie można oglądać do końca listopada.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Na zdjęciach: Mecz Cracovia - Wisła (0-1), 09 XI 1913 r.</p> <p>                      Reprezentacja Polski, Praga 1925 r.</p> 2014-10-20T14:56:54+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wystawa-pilkarska-w-mcsir.html