Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://www.plonsk.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wniosek-elzbiety-wisniewskiej-oddalony.html http://www.plonsk.pl/files/news/2030-akt.jpeg Wniosek Elżbiety Wiśniewskiej oddalony Wniosek Elżbiety Wiśniewskiej oddalony <p><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>- Jestem zadowolony z postanowienia sądu, ale jednocześnie ubolewam,  że musiałem spotkać się z dyrektorem podległej mi jednostki  MCK - Elżbietą Wiśniewską - w sądzie.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Sąd Okręgowy w Płocku oddalił wniosek Elżbiety Wiśniewskiej w trybie wyborczym.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Sąd stwierdził, że oświadczenie burmistrza Andrzeja Pietrasika z 25 listopada 2014 r. nie było materiałem wyborczym i nie stanowiło agitacji wyborczej.  Z jego treści nie wynika, aby burmistrz  nakłaniał lub zachęcał do głosowania na swoją osobę.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Sąd zauważył także, że w oświadczeniu burmistrz nie wypowiada się o Elżbiecie Wiśniewskiej jako o kandydatce w wyborach na burmistrza, a treść oświadczenia związana jest z tematem prowadzonej inwestycji – przebudowy MCK– i nie dotyczy samych wyborów.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Oświadczenie stanowi – w opinii sądu – element polityki informacyjnej miasta i jest wyrazem jawności działania jego organów.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zamierzeniem burmistrza – zdaniem sądu – było poinformowanie społeczeństwa o sytuacji związanej z problemami opisanymi w piśmie wykonawcy i ewentualnych konsekwencjach w zakresie zwrotu dotacji, co mogłoby nastąpić przy spełnieniu przesłanek, wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.</p> 2014-11-27T16:57:10+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wniosek-elzbiety-wisniewskiej-oddalony.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/ogolnopolski-test-wiedzy-o-bezpieczenstwie.html http://www.plonsk.pl/files/news/2033-akt.jpeg OGÓLNOPOLSKI TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE OGÓLNOPOLSKI TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE <p> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Od 24 do 28 listopada na stronie internetowej programu www.bezpiecznypuchatek.pl jest umieszczony test, dzięki któremu dzieci mogą utrwalić zdobyte wiadomości oraz zweryfikować swoją wiedzę.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE obejmuje 15 pytań w takich aspektach jak: bezpieczeństwo w domu, w szkole i w drodze do szkoły oraz bezpieczeństwo w Internecie. Przygotowany został w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Można również odsłuchać pytania, czytane przez lektora. Do każdego pytania podane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Po zakończeniu testu dzieci otrzymują informację, ile poprawnych odpowiedzi wybrały, a także mogą sprawdzić, które odpowiedzi są poprawne, a które nie. Test ma nie tylko sprawdzać wiedzę, ale również uczyć.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przypominamy wszystkim Nauczycielom klas I oraz wszystkim Rodzicom, aby przeprowadzili Test, sprawdzający wiedzę dzieci o bezpieczeństwie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">JAK PRZEPROWADZIĆ TEST?</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wystarczy dostęp do Internetu. Test Wiedzy o Bezpieczeństwie będzie zamieszczony na www.bezpiecznypuchatek.pl. Pierwszoklasiści mogą uzupełnić test w szkole, jeżeli Nauczyciele mają możliwość skorzystania z sali komputerowej lub w domu z rodzicami.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zapraszamy na www.bezpiecznypuchatek.pl</p> 2014-11-28T11:50:41+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/ogolnopolski-test-wiedzy-o-bezpieczenstwie.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/oswiadczenie-burmistrza-plonska-w-zwiazku-z-problemami-z-przebudowa-obiektu-miejskiego-centrum-kultury.html http://www.plonsk.pl/files/news/2029-akt.jpg Oświadczenie burmistrza Płońska w związku z problemami z Przebudową obiektu Miejskiego Centrum Kultury Oświadczenie burmistrza Płońska w związku z problemami z Przebudową obiektu Miejskiego Centrum Kultury <p> </p> <p style="text-align: justify;">Szanowni Państwo,</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Płońsk może stracić 10 mln zł</strong>! Zapoznałem się z pismem wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury” z dnia 20 listopada, w którym informuje dyrektora MCK w Płońsku <em>o brakach i błędach</em> w dokumentacji projektowej, a także o <em>braku decyzji i odpowiednich czynności</em>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Informuję, że inwestycję pn. Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ulicy Płockiej 50 realizuje MCK. Jednak to miasto ponosi w całości koszty, które wynoszą około 8,5 mln zł z budżetu Gminy Miasta Płońsk oraz 9 300 396,29 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przypominam, że projekt przebudowy w roku zleciło Miejskie Centrum Kultury. Na przygotowanie dokumentacji w latach 2008 i 2009 r. wydano blisko 400 tys. zł <br /> W 2012 r. po objęciu stanowiska dyrektora Elżbieta Wiśniewska poinformowała o zmianie projektu. Koszt dokumentacji projektowej z 2013 r. wyniósł kolejne 303 000,00 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dokumentacja projektowa została sprawdzona po raz drugi. Z tego powodu odpowiedzialność za dokumentację spoczywa na pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury – Elżbiecie Wiśniewskiej.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Ze zdumieniem przyjęliśmy pismo od wykonawcy inwestycji, ponieważ Elżbieta Wiśniewska w żaden sposób nie informowała nas o problemach związanych z przebudową oraz zastrzeżeniach, o których czytamy w piśmie. Jeżeli wykonawca utrzyma swoje stanowisko, oznaczać to będzie zwrot dotacji – łącznie prawie 9,5 mln zł – oraz konieczność zapłaty karnych odsetek. A w konsekwencji – ze względu na wielkość inwestycji –  załamanie budżetu miasta.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>W związku z tym, że Elżbieta Wiśniewska – pod względem merytorycznym oraz zaangażowania w pracę – nie radzi sobie z prowadzeniem inwestycji, zdecydowałem się podjąć działania, które doprowadzą do likwidacji zagrożenia. Zamierzam zaprosić p. dyrektor Elżbietę Wiśniewską w celu zapoznania się ze sprawą i podjęcia szczegółowych działań.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">                                                                                                          Andrzej Pietrasik</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/listopad_2014/oswiadczenia_1.JPG" alt="" width="638" height="878" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/listopad_2014/oswiadczenia_2.JPG" alt="" width="638" height="878" /></p> 2014-11-25T15:42:51+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/oswiadczenie-burmistrza-plonska-w-zwiazku-z-problemami-z-przebudowa-obiektu-miejskiego-centrum-kultury.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/mow-do-mnie-sercem.html http://www.plonsk.pl/files/news/2032-akt.jpg Mów do mnie sercem! Mów do mnie sercem! <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">26 listopada 2014 roku w  Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku odbyły się zajęcia profilaktyczne dla 6 klas.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Tematem przewodnim była komunikacja. Przeprowadził je, w dość nietypowy sposób pan Marek Wąsik, który pracuje w Centrum Szkolenia Profilaktycznego w Krakowie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zaskakujące było to, że do osoby wybranej do odpowiedzi  rzucał piłkę. Okazało się, że jest to bardzo dobry sposób na „przełamanie” nieśmiałości ucznia.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Pan Marek zapoznał uczniów z „językiem żyrafy”, który polegał na dosłownym wyrażaniu swoich uczuć za pomocą dopełnienia słów: czuję... kiedy... ponieważ… oczekuję… .</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dzieci poznały także pozycje, które określają nasze wewnętrzne uczucia. Odegrano kilka ciekawych scenek na temat sposobów przełamywania nieśmiałości u ludzi.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i chętnie uczestniczyli w warsztatach. Wszyscy nie tylko byli uśmiechnięci, ale jeszcze długo zajęcia były tematem dyskusji na szkolnych korytarzach.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><em>Informacja oraz zdjęcia: Maciej Chwiłka klasa 6s</em></p> 2014-11-28T11:45:10+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/mow-do-mnie-sercem.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/pierwsza-sesja-nowo-wybranej-rady-miejskiej-w-plonsku.html http://www.plonsk.pl/files/news/2028-akt.jpg Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Płońsku Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Płońsku <p><strong><span style="font-size: 13px;">I sesja Rady Miejskiej w Płońsku odbędzie się 27 listopada 2014 roku o godz. 10:00 w sali 214 Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk (wejście od ul. 1 Maja).</span></strong></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/listopad_2014/pierwsza_sesja_nowej_rady_1.JPG" alt="" width="632" height="787" /></p> <p><img src="/files/image/listopad_2014/pierwsza_sesja_nowej_rady_2.JPG" alt="" width="632" height="455" /></p> 2014-11-25T15:01:38+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/pierwsza-sesja-nowo-wybranej-rady-miejskiej-w-plonsku.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/umowa-na-odbior-smieci-podpisana.html http://www.plonsk.pl/files/news/2026-akt.jpg Umowa na odbiór odpadów podpisana Umowa na odbiór odpadów podpisana <p> </p> <p> </p> <p style="text-align: justify;">Mieszkańcy Płońska mogą spać spokojnie. Przez kolejne dwa lata nie wzrosną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tak jak do tej pory wyniosą – za odpady zmieszane 15 zł, a za segregowane – 11 zł od osoby.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W środę, 19 listopada burmistrz Andrzej Pietrasik zawarł w imieniu Gminy Miasto Płońsk umowę na usługę pn. Gospodarka odpadami – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej reprezentowanym przez prezesa Dariusza Matuszewskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Umowę zawarto na lata 2015-2016. Wartość umowy brutto wynosi: 8 799 984,00 zł. Miesięczny ryczałt za świadczenie usługi wynosi 366 666,00 zł brutto.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/listopad_2014/skan_002.jpg" alt="" width="641" height="427" /></p> 2014-11-20T15:05:12+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/umowa-na-odbior-smieci-podpisana.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/strefa-smaku-z-plonska-kranowka.html http://www.plonsk.pl/files/news/2023-akt.jpg Strefa Smaku z płońską kranówką Strefa Smaku z płońską kranówką <p> </p> <p style="text-align: justify;">W czwartek, 13 listopada w siedzibie urzędu miasta odbyła się bezpłatna degustacja wysokowartościowych napojów przygotowanych na bazie wody z płońskich kranów.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Płońszczanie mieli do wyboru 4 rodzaje koktajli, z których każdy posiada inne właściwości zdrowotnych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Warto pamiętać, iż woda płynąca z płońskich kranów spełnia wszystkie normy europejskie, potwierdzone przez inspektora sanitarnego oraz akredytowane laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku – jest zdrowa, smaczna, bogata w składniki mineralne i nadaje się do picia prosto z kranu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">We wszelkich reklamach, albo na etykietach, producenci wód butelkowanych wmawiają nam, że ich produkty są lepsze od tzw. „kranówki”. Tymczasem fakty są takie, że woda butelkowana jest najczęściej słabiej zmineralizowana niż ta płynąca, np. w płońskich wodociągach.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W przypadku wielu wód butelkowanych minerały niejednokrotnie są tłoczone sztucznie. Należy również przypomnieć naszym odbiorcom, że Wodociągi w zakresie produkowanej wody zobligowane są do przestrzegania o wiele surowszych norm jakościowych niż producenci wód butelkowanych.</p> 2014-11-13T13:07:13+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/strefa-smaku-z-plonska-kranowka.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursach-plastycznych.html http://www.plonsk.pl/files/news/2031-akt.jpg Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych <p style="text-align: left;" align="center"> </p> <p style="text-align: left;" align="center">Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ogłasza konkursy plastyczne:</p> <p> </p> <ul> <li>„Mój Przyjaciel z…” - dotyczący problematyki imigracji.<strong></strong></li> </ul> <ul> <li>„Tacy sami” - konkurs na plakat dotyczący problematyki imigracji</li> </ul> <ul> <li>„1% podatku, 100% możliwości”.</li> </ul> <p style="text-align: left;" align="center"> </p> <p style="text-align: left;" align="center">Poniżej regulaminy konkursów.</p> <p><strong><strong></strong><br /></strong></p> 2014-11-28T11:10:29+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursach-plastycznych.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/lekcja-zasad-savoir-vivreu.html http://www.plonsk.pl/files/news/2027-akt.jpg Lekcja zasad savoir-vivre’u Lekcja zasad savoir-vivre’u <p> </p> <p>W poniedziałek, 17 listopada klasa IV d była na wycieczce w Pułtusku. Odwiedziliśmy Dom Polonii, znajdujący się w Hotelu Zamku Pułtusk, gdzie pod kierunkiem zamkowej Mistrzyni Kuchni i Kelnerstwa, mogliśmy dowiedzieć się, jak należy zachowywać się przy stole, spożywać posiłki, korzystać z zastawy stołowej.</p> <p> </p> <p>„ Gawęda o zachowaniu się przy stole” to ciekawa lekcja zasad savoir-vivre’u, zachowania się w sytuacjach, gdy zapraszamy gości lub sami jesteśmy zapraszani, oraz sztuki jedzenia. Uwieńczeniem wykładu, a zarazem praktyczną częścią szkolenia był przygotowany specjalnie dla nas obiad, , przy którym uczniowie mieli możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności.</p> <p> </p> <p>Opanowanie tych zasad pozwoli uczestnikom wycieczki w przyszłości swobodnie rozkoszować się przyjemnościami stołu i urokiem zgromadzonego przy nim towarzystwa.</p> <p> </p> <p><em>Anna Kacperska  - Szkoła Podstawowa nr 3</em></p> 2014-11-21T11:00:32+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/lekcja-zasad-savoir-vivreu.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/lekcja-inna-niz-wszystkie.html http://www.plonsk.pl/files/news/2025-akt.jpg Lekcja inna niż wszystkie Lekcja inna niż wszystkie <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; color: #000000; font-size: 12px;">13 listopada 2014r. w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja przyrody. W ramach projektu edukacyjnego „Odpowiedzialni za wodę” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, przedstawiciel PGK przeprowadził zajęcia pn. „O wodzie”. </span></p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"> </p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; color: #000000; font-size: 12px;">Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 4d i klasy 6s pod opieką nauczycieli - Teresy Sychowicz, Ewy Chrzanowskiej i Małgorzaty Chojnackiej. Swoją obecnością zaszczycił spotkanie pan Burmistrz Andrzej Pietrasik oraz Dyrekcja naszej szkoły – pp.Teodozja Gorlewska, Marzanna Szacherska i Ewa Kiraga.</span></p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"> </p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; color: #000000; font-size: 12px;">Edukator w przystępny sposób przedstawił zagadnienia związane z tematem – woda jako składnik budowy ludzkiego ciała, zasoby wody na Ziemi, źródła słodkiej wody na naszej planecie, sposoby użytkowania wody i jej oszczędzania. </span></p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"> </p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; color: #000000; font-size: 12px;">Część lekcji poświęcono też gospodarce odpadami. Zastosowane metody pracy – przedstawienie poszczególnych tematów w formie prezentacji multimedialnej, pokaz z użyciem konkretnych przedmiotów, odwoływanie się do własnych doświadczeń dzieci – aktywizowały uczniów, którzy chętnie brali udział w zajęciach, odpowiadali na pytania, podawali przykłady właściwego postępowania.</span></p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"> </p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; color: #000000; font-size: 12px;">Podsumowanie lekcji stanowił konkurs wiedzy o wodzie, podczas którego uczniowie wykazali się wiedzą i refleksem. Zwycięzcom nagrody rzeczowe wręczyli pan Burmistrz Andrzej Pietrasik i pani Dyrektor Teodozja Gorlewska, a ocenami nagrodziła nauczycielka przyrody, pani Teresa Sychowicz . Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety.</span></p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"> </p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; color: #000000; font-size: 12px;">Na koniec pan Burmistrz krótko odniósł się do tematyki spotkania, zwracając uwagę na propagowanie ekologicznych zachowań - oszczędzania wody, segregowania śmieci, dbania o środowisko. </span></p> <p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"> </p> 2014-11-14T15:35:00+01:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/lekcja-inna-niz-wszystkie.html