Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://www.plonsk.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wyjasnienie-burmistrza.html http://www.plonsk.pl/files/news/1996-akt.jpg Wyjaśnienie burmistrza Wyjaśnienie burmistrza <p align="center"> </p> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 11px;"><em>Wyjaśnienie burmistrza Andrzeja Pietrasika dotyczące publikacji medialnych  na temat wczorajszej (21  października 2014 r.) konferencji prasowej</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 11px;"><em> </em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 11px;"><em> </em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 11px;">Ze względu na zdecydowaną nadinterpretację moich słów, które padły wczoraj podczas konferencji prasowej, pragnę wyjaśnić, że nie były one w żaden sposób skierowane personalnie wobec Elżbiety Wiśniewskiej. Moja wypowiedź na temat konieczności przestrzegania zasad etycznych i moralnych w polityce – podobnie jak w każdym innym aspekcie życia – jest moją subiektywną opinią, do której mam prawo. Nie mam zamiaru oceniać publicznie decyzji Elżbiety Wiśniewskiej o starcie w wyborach na burmistrza, ocenę tę pozostawiam głosującym płońszczanom. Podkreślam, że nie biorę odpowiedzialności za komentarze medialne dotyczące mojej wypowiedzi. </span></p> 2014-10-22T15:23:44+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wyjasnienie-burmistrza.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/1993-50-lat-razem.html http://www.plonsk.pl/files/news/1993-akt.jpg 50 lat razem 50 lat razem <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>„Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współweseli się z prawdą…”</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">We wtorek, 21 października w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość jubileuszowa państwa Krystyny i Kazimierza Sobiesiak oraz Barbary i Kazimierza Dobrowolskich, którzy w tym roku obchodzili 50.  I 51. rocznicę pożycia małżeńskiego.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik w imieniu swoim oraz Prezydenta RP złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia oraz pogratulował tak wspaniałego jubileuszu.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Te wspólnie przeżyte lata to symbol wierności i miłości rodzinnej. To wzór i piękny przykład dla młodych ludzi. To wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi – mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Para została uhonorowana medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, legitymacjami, pamiątkowymi dyplomami oraz kwiatami. Uroczystości dekoracji dokonał Burmistrz Miasta Płońska - Andrzej Pietrasik oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Danuta Ziółek. Po części oficjalnej jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, który stał się okazją do podziękowań i wspomnień. .</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Miłym akcentem uroczystości był występ artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola nr 3 w Płońsku.</span></p> 2014-10-22T10:37:17+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/1993-50-lat-razem.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wybierz-logo-dla-polski.html http://www.plonsk.pl/files/news/1997-akt.png Wybierz logo dla Polski Wybierz logo dla Polski <p><img src="/files/image/pazdziernik_2014/logo_polski_1.jpg" alt="" width="590" height="870" /></p> <p><img src="/files/image/pazdziernik_2014/logo_polski_2.jpg" alt="" /></p> 2014-10-24T09:23:10+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wybierz-logo-dla-polski.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/burmistrz-z-samorzadowym-oscarem.html http://www.plonsk.pl/files/news/1990-akt.jpg Burmistrz z samorządowym "Oscarem" Burmistrz z samorządowym "Oscarem" <p><strong>W niedzielę, 19 października burmistrz Płońska otrzymał nagrodę im. Grzegorza Palki, którą przyznaje Liga Krajowa za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Otrzymują je osoby, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności przyczyniają się do propagowania idei samorządności w Polsce. Nagroda im. pierwszego prezydenta Łodzi w III RP nazywana jest często "Oscarem samorządowym". <br /></strong></p> <p> </p> <p>Do tej pory nagrody przyznano 90 osobom, wśród których znaleźli się Jerzy Buzek, ambasador USA – Daniel Fried, Lech Kaczyński, profesor Michał Kulesza, komisarz UE – Danuta Hubner czy minister Grażyna Gęsicka.</p> <p> </p> <p>W ubiegłych latach Andrzej Pietrasik dwukrotnie otrzymywał wyróżnienie, w tej edycji – dostał główną nagrodę w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ogólnokrajowym. Jury w sposób szczególny doceniło innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gospodarki komunalnej oraz jego działalność na Forum Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju.</p> 2014-10-20T14:45:06+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/burmistrz-z-samorzadowym-oscarem.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/poszukiwani-innowacyjni-przedsiebiorcy.html http://www.plonsk.pl/files/news/1994-akt.jpg Poszukiwani: INNOWACYJNI PRZEDSIĘBIORCY Poszukiwani: INNOWACYJNI PRZEDSIĘBIORCY <p> </p> <p>Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu dot. utworzenia grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego. Szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, poszukujących i wdrażających nowe rozwiązania, planujących korzystanie z RPO WM 2014 – 2020 w tym zakresie . Spotkanie odbędzie się w dniu 30 października br. o godz. 12 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter).</p> <p> </p> <p>Więcej informacji na stronie: http://mazowia.eu/komunikaty/poszukiwani-innowacyjni-przedsiebiorcy.html</p> 2014-10-22T10:54:06+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/poszukiwani-innowacyjni-przedsiebiorcy.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wystawa-pilkarska-w-mcsir.html http://www.plonsk.pl/files/news/1991-akt.jpg Wystawa piłkarska w MCSiR Wystawa piłkarska w MCSiR <p><strong>Jutro o g. 12 w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbędzie się wernisaż wystawy „Historia polskiej piłki nożnej na dawnej fotografii” przygotowanej przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.</strong> </p> <p> </p> <p>Wystawa przedstawia narodziny polskiego futbolu i jego rozwój w okresie międzywojennym. Zdjęcia pochodzą z lat 1907-1938. Fotografie dokumentują historię pierwszych klubów piłkarskich na ziemiach polskich: LKS Pogoń Lwów, LKS Czarni Lwów, K.S. Cracovia Kraków, K.S. Wisła Kraków czy K.S. Polonia Warszawa. Nie brakuje również fotografii z historycznego debiutu reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku.</p> <p> </p> <p>Wystawę będzie można oglądać do końca listopada.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Na zdjęciach: Mecz Cracovia - Wisła (0-1), 09 XI 1913 r.</p> <p>                      Reprezentacja Polski, Praga 1925 r.</p> 2014-10-20T14:56:54+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/wystawa-pilkarska-w-mcsir.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-2014-2020.html http://www.plonsk.pl/files/news/1995-akt.jpg Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2014-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2014-2020 <p><img src="/files/image/pazdziernik_2014/pismo_22.JPG" alt="" width="621" height="877" /></p> 2014-10-22T11:08:05+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-2014-2020.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/aktywnosc-obywatelska-wybory-i-nie-tylko-dyskusja-w-palacu-prezydenckim.html http://www.plonsk.pl/files/news/1986-akt.jpg "Aktywność obywatelska – wybory i nie tylko” - dyskusja w Pałacu Prezydenckim "Aktywność obywatelska – wybory i nie tylko” - dyskusja w Pałacu Prezydenckim <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Aktywność obywatelską należy wspierać na poziomie samorządowym, centralnym, a także organizacji pozarządowych - powiedział prezydent. Podkreślił w tym kontekście, że jest otwarty na propozycje mające aktywizować polskie społeczeństwo.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, wziął udział w debacie "Aktywność obywatelska-wybory i nie tylko". Spotkanie odbyło 15 października się w Pałacu Prezydenckim.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Prezydent RP podkreślił, że jednym z wyrazów aktywności obywateli jest frekwencja wyborcza.. Bronisław Komorowski wskazywał również, że sukcesem w naszym kraju sjest samorządność, która zyskała ogromną akceptację i poparcie społeczne.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Dyskusja zorganizowana została w ramach Forum Debaty Publicznej Samorząd terytorialny dla Polski. Wzięli w niej udział eksperci, przedstawiciele nauki, organizacji samorządowych i pozarządowych m.in. przewodniczący PKW Stefan Jaworski, Joanna Załuska z Fundacji im. Stefana Batorego, a także Róża Rzeplińska ze Stowarzyszenia 61. Głos zabrali także Doradcy Prezydenta RP prof. Jerzy Regulski i Henryk Wujec. </span></p> 2014-10-18T14:39:13+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/aktywnosc-obywatelska-wybory-i-nie-tylko-dyskusja-w-palacu-prezydenckim.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/swiat-dzieciecej-fantazji.html http://www.plonsk.pl/files/news/1989-akt.jpg Świat dziecięcej fantazji Świat dziecięcej fantazji <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Jesień to kolorowa pora roku, która w naszej parafii obfitowała w cykl warsztatów plastycznych przygotowanych przez wolontariuszy z Gimnazjum  Publicznego nr 2. Każde dziecko, które przybyło do auli parafialnej mogło nauczyć się malowania na szkle i wyczarować kolorowe witraże. </span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Następnie wolontariusze pokazywali jak wykonać kolorowe anioły a w październiku uczestnicy poznali tajniki wyrobu kwiatów z bibuły i kolorowych liści. W kolejnych miesiącach wolontariusze będą pokazywać jak wykonać świąteczne stroiki i dekoracje choinkowe.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Warsztaty oraz poczęstunek są finansowane przez Urząd Miasta w Płońsku oraz Parafię św. Michała Archanioła w Płońsku.</span></p> 2014-10-20T09:38:08+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/swiat-dzieciecej-fantazji.html http://www.plonsk.pl/aktualnosci/dofinansowanie-dla-przedsiebiorczych.html http://www.plonsk.pl/files/news/1992-akt.png Dofinansowanie dla przedsiębiorczych Dofinansowanie dla przedsiębiorczych <p><img src="/files/image/pazdziernik_2014/fundusze_na_fdirme.jpg" alt="" width="621" height="877" /></p> 2014-10-20T15:27:21+02:00 pl http://www.plonsk.pl/aktualnosci/dofinansowanie-dla-przedsiebiorczych.html